New Holland T4.110N met Agxtend XPU xpower

Agxtend Xpower

De werking vereenvoudigd

Waarom alternatieve onkruidverwijdering.

Het gebruik van chemische onkruidbestrijding wordt steeds meer aan banden gelegd voor de verbetering van de menselijke gezondheid en het leefmilieu. In Vlaanderen is het gebruik van deze middelen voor overheden en bedrijven sinds 2015 verboden. Sinds die tijd zijn overheden en groenaannemers zoekend naar een alternatieve bestrijdingsmethode die efficiënt, snel en kosteneffectief is.  De bekende alternatieve beheermethoden (borstelen, branden, heet water etc.) verliezen vanwege hun effect, hun hoge kosten en hun negatieve impact op het milieu, steeds meer terrein op de markt. De Xpower is de nieuwste en meest effectieve methode tot nu toe en werkt met elektrocutie door middel van hoogspanning, het ELEKTROHERB principe. De Xpower is toepasbaar voor normaal onkruidbeheer op bestrating, half verharding of op onverharde ondergrond. Met de Xpower is een effectieve bestrijding van invasieve soorten (exoten) zoals Japanse duizendknoop, paardenstaart en Reuzenberenklauw goed mogelijk.

diepe werking XPU

Bestrijding tot in de wortel

Het XPower-systeem biedt een revolutionaire nieuwe methode voor het bestrijden van onkruid tot in de bodem en biedt een alternatief met hoge prestaties voor de huidige oplossingen van onkruidbestrijding. Thermische bestrijdingswijzen zoals branden, infrarood, stoom of heet water, beschadigen in tegenstelling tot onze werkwijze enkel het bovengrondse deel van de plant. De Xpower heeft een bewezen dieptewerking op de wortelstructuur die gelijk is aan die van chemische bestrijding.

resultaten van elektrische onkruidbestrijding

Bewezen prestaties

Nadat de planten waren blootgesteld aan een ELEKTROHERB behandeling met de Xpower, bleken naast de bovengronds cel beschadigingen ook dat de wortels drogen tot een diepte van 20 cm afhankelijk van de soort plant. Deze werkdiepte is ruim voldoende om veel jaarlijks en klein onkruid volledig te doden en  te vermeiden dat het opnieuw gaat groeien. Het innovatieve XPower elektrisch bestrijdingsproces is zeer functioneel gebleken, zelfs bij uiteenlopende soorten als Japanse duizendknoop, Reuzenberenklauw, Kruipende Distel, Cichorei en Dok.

Het effect van de Xpower is vergelijkbaar met dan van chemische bestrijding zoals glyfosaat/Roundup omdat het diep tot in de wortels werkt. Voor bepaalde planten, zoals Knolcyperus, Heermoes, Paardenstaart of Cichorei geeft de Xpower een resultaat wat niet kan worden bereikt met de nog toegestane chemische bestrijdingsmiddelen.

lager kosten hogere productiviteit

Kosten efficiënt onkruidbeheer

Lagere operationele kosten door laag verbruik.

Door dat de XPU aangedreven wordt door een tractor en enkel gebruik maakt van het omzetten van mechanische energie naar elektrische energie kan deze een hele dag ingezet worden zonder onderbrekingen. Met een bewezen verbruik van 7.5L/uur ligt de operationele kost van de XPU tot wel 50% lager dan bij andere alternatieve methoden.

Hogere productiviteit, lagere kosten .

Omdat de XPU niet afhankelijk is van een 2de brandstof of  aanvoer van (drink)water kan een continue werksnelheid en inzetbaarheid behaald worden, dit levert een aanzienlijke hogere productiviteit op tot wel 50%. Met de XPU kan een volledige dag aan één stuk doorgewerkt worden.

Hogere efficiëntie, lagere kosten.

Door dat de XPU doeltreffend is tot in de wortel zijn minder behandelingen per seizoen nodig. In gunstige omstandigheden volstaat het om 3 behandelingen per groeiseizoen uit te voeren, bij andere alternatieve methoden kan dit oplopen tot 5 of zelfs 6 behandelingen per seizoen.

Hogere werksnelheid, lagere kosten.

Met de XPU kan in gunstige omstandigheden aan een constante snelheid van 4km/u gewerkt worden, dit geeft een productiviteit van 4800m²/uur!!!!!! In vergelijking met andere alternatieve onkruidbestrijding ligt dit wel 50% hoger.

resultaten XPU bij bestrijding Japanse duizendknoop

Japanse duizendknoop bestrijden

De behandeling van Japase duizendknoop met de Xpower is succesvol. Na een eerste behandeling met ELEKTROHERB vertoont het bovengrondse deel  totaal geen groei meer en de wortels zijn aangetast (rotting) tot een diepte van 10 cm. Na één ELKTROHERB behandeling is na enkele weken op een diepte van 15 cm een eerste nieuwe uitgroei van de Japanse duizendknoop zichtbaar, waardoor meerdere behandelingen nodig zijn voor de volledige uitroeiing  van de plant. Direct na de behandeling is een duidelijk effect zichtbaar, de cellen van de plant zijn beschadigd waardoor er een eerste stap is gezet in de uitputting van de plant. Om een doeltreffende bestrijding van de Japanse duizendknoop te realiseren zijn meerdere behandelingen nodig maar uit een 2 jarige studie blijkt een zeer hoge doeltreffendheid van 86%.

 

New Holland T4.100N met Zasso Agxtend XPU

Zasso Agxtend XPU voor toepassing in de openbare ruimte

De XPU is de compacte machine voor de openbare ruimte en onderhoud in de groene en grijze zones.  Deze elektrische onkruidbestrijdingsmachine bestrijdt onkruid tussen bestrating en op onverharde paden en wegen tot in de wortel. Daarmee is het de enige niet-chemische methode die de hele onkruidplant doodt in één werkgang.

De XPU heeft een werkbreedte van 120 cm en is standaard voorzien van sideshift van 50 cm links en rechts.  De XPU is ideaal te combineren met een smalspoortractor zoal de New Holland T4.100N. Deze combinatie haalt een bewezen gemiddeld brandstofverbruik van 7.5L/uur bij een capaciteit van 4800M²/uur. De Zasso XPU is de machine bij uitstek voor milieuvriendelijke onkruidbestrijding op fiets- en voetpaden, parkings en industrieterreinen, parken enz. De Agxtend XPU is inzetbaar op alle soorten (kwetsbare) bestrating en natuursteen maar ook op waterdoorlatende bestrating of onverharde landwegen, schelpen en gravelpaden en begraafplaatsen. De XPU is voorzien van CE-markering en kan veilig in de openbare ruimte ingezet worden.

Agxtend XPS voor inzet in fruitteelt, boomkwekrijen en alternatieve onkruidbestrijding

Agxtend - Zasso XPS voor toepassing in fruitteelt en boomkwekrijen.

De XPS is de machine voor de fruitteelt, boomkwekerijen en wijnbouw om elektrisch onkruid te bestrijden in de zwartstroken. De XPU wordt aan een smalspoor tractor gemonteerd zoals een New Holland T4.110N, hiermee worden werksnelheden van 4km/u gerealiseerd aan een zeer laag brandstofverbruik omdat deze tractor kan werken op 540ECO. De XPS is beschikbaar met de zwenkarm applicator (elektrodes) achteraan onder de powerpack of als front gedragen machine. AgXtend Zasso heeft veel zorg besteed aan het design van de zwenkarmen om schade aan struiken of bomen te voorkomen. Het elektrisch bestrijden van onkruiden in zwartstroken zorgt voor bestrijding tot in de wortel zonder de struiken of bomen te raken. Bijkomend voordeel is dat de zwartstrook niet geroerd wordt waardoor geen zaaibed ontstaat voor nieuwe onkruidzaden. Deze methode is daarmee zeer effectief en houdt onkruid langdurig weg zonder gebruik van chemicaliën en is daardoor uitermate geschikt voor biologische teelten of moeilijk te bestrijden onkruiden.